Tuotot

Jatkuvan omistuksen aikaisen kassavirran sekä myyntihetkellä tapahtuvan arvonnousun tarkastelu.

Vuokratuoton ja katteen selkeämpi tarkastelu.

Laskennallinen arvonnousu ei ole tuottoa vaikka kirjanpidossa arvonnousukirjauksia saa tehdä.